Tage genvundne kvaliteter hjem til sig selv og komme tættere på hvem du dybest set er.

Essens kan ikke læres. Essens er noget vi skal huske. Vi kan ikke lære Essens fra andre mennesker, vi kan heller ikke regne ud hvad Essens er, eller erfare Essens, vi skal erkende Essens ved at huske.                                                       .      Citat Sokrates. 

Episoder og handlinger i vores liv kan gøre, at vi får opbygget barrierer op omkring hvem vi er. Vores ego beskytter os ved at bygge Barrier, der forhindre os i, at opnå og være i kontakt med den, vi dybest set er i vores indre – i vores essens. Vores liv og identitet kommer derfor i højere grad til at reflektere udefrakommende overbevisninger som opvækst, familie, opdragelse, samfundets værdier, relationer til mor/far, autoriteter end hvem vi rigtigt er.

Mange står i denne situation og dette “falske jeg” fastholdes af en række af overlevelsesstrategier, forsvar, tillærte mønstre, afhængigheder, roller, titler – alt sammen ego-baseret elementer, der er med til at skabe en personlighed, der ikke til fulde udlever livskvaliteterne, som kærlighed, lykke, frihed, retfærdighed, samhøringhed og dermed mening, som vi bør stræbe efter. Årsagerne kan være forskellige og ofte hvile i det usynlige. For at imødegå dette og lade din egen bevidsthed udfolde sig, er det en nødvendighed, at kigge på det der skygger og derved give dig rum til at genopdage egenskaber, muligheder, nye aspekter, og det rum i dig selv, hvor du dybest set er dig selv.

Når vi er mættet af egoets begrænsninger, holdninger og fastlåstheder, er vi parate til at gå ind i processen forløsning og tilgivelse. Denne forløsende proces kan være så overvældende, at den trækker dybere og dybere lag af egoet ud af sit skjul og ind i en overgivelse uden forbehold. I de dybere forløsningsprocesser vil egoet således føle:

Jeg giver slip på alt, hvad jeg troede var mit.

Jeg giver slip og overgiver mig.

Jeg går med det ukendte.

Jeg giver slip på modstanden.

Jeg giver slip på kampen.

Jeg giver slip på stoltheden.

 

Præcis der i overgivelsen henter vi mere og mere os selv hjem, og vores sande potentiale kan komme til udtryk i kærlighed, visdom, tålmodighed, klarhed, ro, accept, ydmyghed, enhed og helhed.

Essens er uafhængig af ydre faktorer og når du kommer nærmere din sande essens og hermed et åbent hjerte, kan du erindre og erkende essensen og sjælens kvaliteter.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *