Persondatapolitik & Cookies

Oplysninger For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring Personoplysningerne registreres hos (Virksomhedens juridiske navn) og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvilkling af internetttet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
(Såfremt opbevaring og transmissionen sker krypteret, skal dette forklares)

Hvem har adgang Direktøren og (hvis flere har adgang til oplysninger, indsæt deres navne) for (virksomhedens juridiske navn) har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på (URL på website) er (navn og titel).

Tredjemand Oplysninger afgivet til (URL på website) videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Anmeldersite Vær opmærksom på flg.:
Såfremt websitet betjener sig af et anmeldersite, betragtes dette som videregivelse af oplysninger til tredjemand. Dette SKAL oplyses her og angivelse af HVEM oplysningerne VIDEREGIVES TIL.

Indsigelse & indsigt Som registreret hos (virksomhedens juridiske navn) har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til (virksomhedens juridiske navn) via e-mail (e-mail-adressen).

Klage Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til (kontatktinforma-
tion på person/afdeling hos websitet). Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området (angiv, adresse, telefonnummer, mailadresse, url for de relevante nævn der dækker de varer/ydelser der sælges på websitet), såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Tvist Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

ODR Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere.
ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).
For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet.
Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.
Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til feks.en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.

EU’s OnlineDisputeResolution:

Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger, kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.
I henhold til loven skal vi henvise til flg. link – hvis ikke du ønsker at tale med os først;
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cookies En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.
Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.
Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com
På (URL på website) anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funtionalitet, der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

FORTROLIGHEDSPOLITIK

 

 

Hvem er jeg?

Jeg er psykoterapeut uddannet fra Tobias-Skolen. Udover min 4 årige Krop og psykoterapeutisk uddannelse, har jeg taget flere forskellige kursur.

 

Hvorfor har jeg en fortrolighedspolitik?

Det er vigtigt for mig, at du er informeret om, at jeg indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig i forskellige sammenhænge. På den måde er jeg sikker på, at du er informeret i henhold til Persondataforordningen/GDPR.

 

Accept

Når du påbegynder et forløb hos mig, enten som klient i terapiforløb eller massageforløb accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Udover denne fortrolighedserklæring, vil du som klient i forløb modtage en samtykkeerklæring, som du bliver bedt om at skrive under på, i forbindelse med behandling af de oplysninger, jeg kommer i besiddelse af om og fra dig.

 

Hvornår og hvordan indsamler jeg oplysninger om dig?

Etablering af klientforhold

Når du ringer eller skriver til mig med henblik på eventuelt at starte et forløb op hos mig, gemmer jeg dit telefonnummer og/eller e-mail samt dit navn. Samtidig opbevarer jeg de oplysninger, du giver mig på mail eller på anden vis. Hvis du vælger, at du ikke vil starte op hos mig, sletter jeg mails fra dig med det samme.

 

Andre henvendelser

Skriver du til mig på mail eller sms vedrørende mit virke som psykoterapeut eller kropsterapeut gemmer jeg dine mails/sms-beskeder en måned. På den måde kan jeg sikre mig, at jeg har oplysninger, der eventuelt skal bruges i et fremtidigt samarbejde. Ønsker du ikke disse oplysninger gemt, kan du altid bede mig slette dem igen med det samme.

 

Hvilken type information indsamles fra dig?

Jeg opbevarer udelukkende de informationer/oplysninger, der er relevante i forhold til dit forløb hos mig – eller i forhold til at kunne indgå et senere samarbejde. Jeg noterer kun det i journalen, der er nødvendigt i forhold til at kunne støtte dig bedst muligt i din udvikling – i forhold til de problematikker, du kommer med eller som viser sig undervejs.

 

Journaloptegnelser

I løbet af et forløbet fører jeg journaloptegnelser over det, der kommer op i forløbet. Det kan f.eks. være:

– Psykiske og fysiske udfordringer

– Informationer fra din historie/opvækst

– Problematikker i relationer/parforhold/forældre m.v.

– Tidligere terapiforløb

– Mine overvejelser om videre forløb og grundproblematikker

– Mønstre og temaer, der udspiller sig i dit liv og i sessionerne

– Andet relevant, i forbindelse med forløbet.

 

Hvad er formålet med indsamlingen?

Formålet med at indsamle oplysningerne/føre journal er, at jeg gerne vil støtte og hjælpe dig bedst muligt. Dette gøres bedst ved, at jeg kan følge processen og genopfriske det, der har været væsentligt i krop el. psykoterapi forløbet. Ligeledes giver det mig mulighed for at holde fokus og retning i forløbet, så du hjælpes bedst muligt til at opnå det, du ønsker dig af forløbet.

 

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Det er kun mig, der har adgang til dine oplysninger og de videregives ikke uden dit samtykke. Jeg går i løbende supervision med det formål at sikre, at jeg hele tiden holder mig skarp og modtager sparring i forhold til dit forløb. Det betyder, at supervisor og medsupervisander går aktivt ind og støtter mig i forløbet. Både supervisor og medsupervisander har tavshedspligt og du bliver anonymiseret i forbindelse med supervision.

 

Hvordan kan du få adgang til og opdatere dine oplysninger?

Du kan til enhver tid skrive til mig på mail: Kontakt@cliniquenostalgi.dk for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig.

 

Hvordan kan du sørge for, at jeg sletter dine oplysninger?

De data, der er nødvendige i forhold til SKAT for at kunne tilbyde momsfrie behandlinger, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år. Herefter vil de blive slettet. Alle øvrige data opbevares i 1 år efter, at du har afsluttet et forløb hos mig. Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for at støtte din videre udvikling, hvis du skulle vælge at fortsætte dit forløb inden for det tidsrum.

 

Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 1 år efter afsluttet forløb, kan du skrive til mig på Kontakt@cliniquenostalgi.dk – herefter vil de blive slettet hurtigst muligt. Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det bliver pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse. I tilfælde af samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

 

Hvordan opbevarer jeg data?

Mine journaler føres i sikkert system (Terapeutbooking.dk)

 

Fortrolighed

Det er vigtigt for mig, at dine oplysninger behandles fortroligt. Derfor er det kun mig, der har adgang til systemerne. Systemerne og min computer er låst med adgangskode, som kun jeg kender.